Đã đăng vào 24-07-2019

FGV - Tư vấn đầu tư định cư Châu Âu First Global Visa

4 THAY ĐỔI MANG TÍNH QUYẾT ĐỊNH TRONG CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG ĐẾN VISA ĐỊNH CƯ BỒ ĐÀO NHA
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, hiện thực hóa cụm từ mang tên “công dân quốc tế” và đáp ứng các nhu cầu tồn tại khác trong xã hội, Châu Âu nói chung và Bồ Đào Nha nói riêng đã tạo ra những thay đổi rõ rệt trong chính sách dân cư tác động nhiều đến visa định cư của mình. Đầu năm 2019 vừa qua, Liên minh Châu Âu (EU) đã thông qua một thỏa thuận có liên quan đến những đề xuất nhằm hiện thực hóa chính sách định cư của các nước trong khối. Là một thành viên thuộc khối liên minh này, Bồ Đào Nha cũng đã thực hiện 4 thay đổi mang tính quyết định trong chính sách visa định cư của mình.

Việc nắm vững các thay đổi mới mẻ này, giúp người có nhu cầu định cư Bồ Đào Nha có thể cập nhật nhanh nhất thông tin và hoạch định kế hoạch, chuẩn bị các bước để hoàn thành tốt nhất hồ sơ cũng như là quá trình đăng kí định cư. Bài viết sau sẽ nêu cụ thể và rõ ràng nhất 4 thay đổi mang tính trọng tâm này của định cư Bồ Đào Nha.

Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.